På gång

Ny hemsida

Flytt pågår

Välkommen till Kannebäck!
Vi håller på att flytta in på vår nya hemsida. Alla dokument är inte på plats ännu. Saknar du något kan du under en övergångsperiod gå in på gamla hemsidan och hämta filer.

23 mar

Årsmöte 2020

Kannebäcks Samfällighetsförening och Kannebäcks KabelTV-förening håller ordinarie föreningsstämmor den 23:e mars.

När: Måndagen den 23 mars 2020 kl 18.30
Var: Drakbergsskolans matsal

Vi bjuder på lättare fika.

Välkomna!