På gång

Ny hemsida

Flytt pågår

Välkommen till Kannebäck!
Vi håller på att flytta in på vår nya hemsida. Alla dokument är inte på plats ännu. Saknar du något kan du under en övergångsperiod gå in på gamla hemsidan och hämta filer.

7 nov

Höstens städdag 7:e november

Höstens städdag är lördag den 7:e november med start kl 09.00

Containrar kommer finnas på plats. Endast nedbrytbart material får slängas i dessa, inga plastpåsar och liknande.

Vi bjuder tyvärr inte på något fika den här gången heller på grund av Covid-19-situationen.
Tänk på att hålla dig hemma om du har förkylningssymptom och att hålla avstånd till varandra generellt ute i området under dagen.

Välkomna!