Höstens städdag 7:e november

Höstens städdag är lördag den 7:e november med start kl 09.00

Containrar kommer finnas på plats. Endast nedbrytbart material får slängas i dessa, inga plastpåsar och liknande.

Vi bjuder tyvärr inte på något fika den här gången heller på grund av Covid-19-situationen.
Tänk på att hålla dig hemma om du har förkylningssymptom och att hålla avstånd till varandra generellt ute i området under dagen.

Välkomna!

Vårens städdag 25:e april

Vårens städdag är lördag den 25:e april med start kl 09.00

Containrar kommer finnas på plats. Endast nedbrytbart material får slängas i dessa, inga plastpåsar och liknande.

Vi bjuder tyvärr inte på något fika i år på grund av Covid-19-situationen.
Tänk på att hålla dig hemma om du har förkylningssymptom och att hålla avstånd till varandra generellt ute i området under dagen.

Välkomna!

Årsmöte 2020

Kannebäcks Samfällighetsförening och Kannebäcks KabelTV-förening håller ordinarie föreningsstämmor den 23:e mars.

När: Måndagen den 23 mars 2020 kl 18.30
Var: Drakbergsskolans matsal

Vi bjuder på lättare fika.

Välkomna!

Höstens städdag 9:e november

Höstens städdag är lördag den 9:e november med start kl 09.00

Containrar kommer finnas på plats, de kommer vara öppna mellan 11.30 och 12.30.
Endast nedbrytbart material får slängas i dessa, inga plastpåsar och liknande.

Vi bjuder på fika i lekparken kl 11.00

Välkomna!

Elarbeten i garagen 15:e maj

Elen kommer att vara bortkopplad i garagen delar av denna dag. Även Kabel-TV/Bredband/Telefoni via Comhem kommer att ha avbrott delar av dagen.

På årsmötet den 27 mars beslöts att samfällighetens elanläggning i garagelängorna skall moderniseras.

Syftet med detta arbete är flera, för det första för att uppfylla säkerhetskrav men även möjliggöra högre effektuttag så att det går att ladda elbilar. I samband med detta arbete kommer även elen till vår kabel-TV-anläggning (berör Comhem-tjänster) att läggas om. Hela projektet är uppdelat i flera delar, för att ta investeringar i den takt som behov uppstår.

Första delen kommer att utföras den 15 maj och omfattar säkerhetsmässiga arbeten samt omläggning av el till Kabel-TV-centralen.

På kartan ovan finns de garage som entreprenören kommer att behöva ha tillträde till inringade (observera att det kan uppstå behov av att komma in i ytterligare garage under dagen.)

Elektrikerna behöver åtkomst till elcentralerna för respektive länga samt HELA den innersta garagelängan på Bronsfyndsgatan där en ny kabel för Kabel-TV-anläggningen kommer att dras.

Vänligen parkera ingen bil i berörda garage (markerade garage på bild ovan) denna dag och tillse att det är fri åtkomst till elcentralen (gäller alla markerade garage) och till väggen längst in i garaget (gäller markerade garagelängan längst in på Bronsfyndsgatan).

Ovanstående arbeten kommer att utföras av JL:s Elmontage. Dom kommer att arbeta självständigt med egen nyckel. Det innebär att ni som har elektrisk garageportsöppning kommer att behöva återställa denna på egen hand.

Årsmöte 2019

Kannebäcks Samfällighetsförening och Kannebäcks KabelTV-förening håller ordinarie föreningsstämmor den 27:e mars.

När: Onsdagen den 27 mars 2019 kl 18.30
Var: Drakbergsskolans matsal

Vi bjuder på lättare fika.

Välkomna!

Dags för vårens städdag!

Vårens städdag är lördag den 27:e april med start kl 09.00

Containrar kommer finnas på plats som vanligt.
Endast nedbrytbart material får slängas i dessa, inga plastpåsar och liknande.

Vi bjuder på fika i lekparken.

Välkomna!