Elarbeten i garagen 15:e maj

Elen kommer att vara bortkopplad i garagen delar av denna dag. Även Kabel-TV/Bredband/Telefoni via Comhem kommer att ha avbrott delar av dagen.

På årsmötet den 27 mars beslöts att samfällighetens elanläggning i garagelängorna skall moderniseras.

Syftet med detta arbete är flera, för det första för att uppfylla säkerhetskrav men även möjliggöra högre effektuttag så att det går att ladda elbilar. I samband med detta arbete kommer även elen till vår kabel-TV-anläggning (berör Comhem-tjänster) att läggas om. Hela projektet är uppdelat i flera delar, för att ta investeringar i den takt som behov uppstår.

Första delen kommer att utföras den 15 maj och omfattar säkerhetsmässiga arbeten samt omläggning av el till Kabel-TV-centralen.

På kartan ovan finns de garage som entreprenören kommer att behöva ha tillträde till inringade (observera att det kan uppstå behov av att komma in i ytterligare garage under dagen.)

Elektrikerna behöver åtkomst till elcentralerna för respektive länga samt HELA den innersta garagelängan på Bronsfyndsgatan där en ny kabel för Kabel-TV-anläggningen kommer att dras.

Vänligen parkera ingen bil i berörda garage (markerade garage på bild ovan) denna dag och tillse att det är fri åtkomst till elcentralen (gäller alla markerade garage) och till väggen längst in i garaget (gäller markerade garagelängan längst in på Bronsfyndsgatan).

Ovanstående arbeten kommer att utföras av JL:s Elmontage. Dom kommer att arbeta självständigt med egen nyckel. Det innebär att ni som har elektrisk garageportsöppning kommer att behöva återställa denna på egen hand.