Felanmälan

Beroende på vad som är fel finns olika kanaler att använda.

Är det bråttom?

Vid fel på vatten eller avlopp: Försök att skademinimera i möjligaste mån och kontakta valfri VVS-firma (ex.vis Kannebäcks rör
0706 – 35 80 10 ) för felavhjälpning.
Samfälligheten ansvarar för rören i krypgrunden och respektive fastighetsägare ansvarar för rör ovan trossbotten. Kostnadsreglering sker i efterhand.

Vid akuta fel rörande garage, kontakta garage-ansvarig i Styrelsen, Torbjörn Wulcan, på 0722 – 06 44 05

Om felet inte är akut och gäller någon av samfällighetens ansvarsområden kan du använda formuläret här intill.