För boende

Här samlar vi information som är nyttig för boende i området. Kontakta oss om du har förslag på saker som borde finnas här.

Vatten och avlopp
Sköts av samfälligheten, alla rör som går i krypgrunden tillhör samfälligheten. Vattenförbrukningen debiteras två gånger per år och justeras vid en årlig mätaravläsning.

Garage
Föreningen äger garagen och har som uppgift att administrera och underhålla dessa. Medlemmarna i sin tur disponerar garagen.
Vid problem med portar, lås, belysning eller liknande, gör en felanmälan.

Elbilsladdning och motorvärmare
Om du vill använda motorvärmare eller laddbox till bil måste elen i ditt garage uppgraderas. Befintlig el i garagen är endast anpassad för lampor och liknande lättare belastning. Samfälligheten samarbetar med JL:s Elmontage när det gäller el i garagen och uppgraderingar beställs av och faktureras till respektive garageinnehavare.

Bilar får endast laddas i garagen om laddbox installeras. Laddboxar måste installeras via JL:s elmontage för att säkerställa att varje ny box integreras i befintligt system för lastbalansering. I dagsläget installeras laddboxar med en effekt på 3,7kW. Kontakta i första hand Erik Samuelsson för att få ett beställningsformulär.

Kollektivtrafik
Buss 92 går från Näsetvägen (hpl Kannebäck), buss 94 går förbi Åkered (hpl Åkered), spårvagnarna 1 och 7 går från Opaltorget (hpl Opaltorget).

Parkering
Att det finns problem i samband med parkering på gatorna i vårt område vet vi alla. Det är kommunen som bestämmer vilka parkeringsregler som gäller på våra gator.
Det är inte tillåtet med parkering mer än en vecka. 
Felparkeringar kan anmälas på Göteborg stad eller 031-3650000. 
Ni kan via Transportstyrelsen ta reda på namn och adress för ägare till en bil genom att antingen ringa (kostnad debiteras) 0771-252525 eller 0771-141516 (talstyrning), använda webbtjänsten Transportstyrelsen om du kan ta emot telefax, eller använda Transportstyrelsen SMS.

Sophämtning
Sköts av Göteborgs stad, varje hushåll har ett eget avtal.

Återvinning
Närmaste återvinningsstation är vid Ica Åkered.
Närmaste återvinningscentral finns i Högsbo på A Odhners gata 19

Historia
Området byggdes 1963.