Om föreningarna

Historik

Radhusområdet byggdes 1963 och Garage-ekonomisk förening startades samma år. Kannebäcks samfällighetsförening startades först 1979 för att hantera garage- och V/A-anläggningarna gemensamt. KabelTV-föreningen bildades som en separat förening 1989.

Styrelse

Använd gärna formuläret längst ned på sidan för att kontakta styrelsen, eller maila till kanneback@kanneback.net.
Vid brådskande ärenden eller specifika frågor finns kontaktuppgifter till respektive person nedan.

Ordförande 
Lars Lorentzon

Bronsgjutaregatan 22
Mobil: 0725 – 58 99 00

Ansvarsområde: planering, beslut, protokoll, Kannebäcksinfo, allmänna frågor.

Kassör
Torbjörn Rigemar

Bronsåldergatan 32
Mobil: 0706 – 30 92 73

Ansvarsområde: medlemsregister, debiteringslängder, betalning, ägarbyten, årsavläsning garage-el och vatten.

Garage
Torbjörn Wulcan

Bronsåldersgatan 2
Mobil: 0722 – 06 44 05

Ansvarsområde:
garage, portar, belysning, lås

Vatten
Johan Spencer

Bronsfyndsgatan 29
Mobil: 0707 – 27 67 00

Ansvarsområde: vatten, vattenmätare, eventuella läckage eller stopp dagvattenledningar under huslängorna.

Webb
Linus Wiklander

Bronsfyndsgatan 101
Mobil: 0706 – 99 12 12

Ansvarsområde: hemsida

Ordförande, KabelTV-föreningen
Suppleant samfällighetsföreningen
Henrik Bäcklund

Bronsfyndsgatan 57
Mobil: 0701 – 60 16 70

Sekreterare KabelTV-föreningen
Suppleant samfällighetsföreningen
Pia Björking Petersson

Bronsfyndsgatan 27
Mobil: 0734 – 04 10 14