Årsmöte 2021

Kannebäcks Samfällighetsförening och Kannebäcks KabelTV-förening håller ordinarie föreningsstämmor den 29:e mars.
Omständigheterna gör att vi kommer genomföra årsmötet digitalt för första gången.

När: Måndagen den 29 mars 2021 kl 18.30
Var: Digitalt möte enligt utskick

Läs informationen i utskicket och rösta inför mötet via epost, post eller direkt under mötet via möteslänken.

Välkomna!